Porażka to klucz do sukcesu
Każdy błąd uczy nas czegoś.
- Morihei Ueshiba

Stopnie KYU i DAN


4 DAN
Danuta Hałasiewicz-Tokarska - instruktor

2 DAN
Radosław Tokarski - instruktor

1 DAN
Marek Szafirski
Dominik Piwowarski
Kalina Bugno

1 KYU


2 KYU
Sebastian Krupiński
Rene Hanak
Lucjan Hanak

3 KYU
Paweł Nakoneczny

4 KYU
Zbigniew Marchut

5 KYU
Julia Nakoneczna
Ewa Postraszyńska
Władysław Hałasiewicz

6 KYU
Michał Krupiński

7 KYU
Kacper Postraszyński

8 KYU

9 KYU
Aleksander Czapiewski
10 KYU

11 KYU

12 KYU